توصیه های هولتر فشار 24 ساعته

با توجه به توصیه دکتر برادران جهت انجام هولتر فشار 24 ساعته لطفا به نکات و توضیحات زیر توجه فرمائید :
همانطور که اطلاع دارید در طی 24 ساعت دستگاه بر روی دست شما نصب می شود. تا در این ساعات فشار شما ثبت شود.
این دستگاه روزها هر نیم ساعت و شب ها هر یک ساعت فشار شما را ثبت می کند . (گاهی دستگاه هر 5 دقیقه یک بار فشار را ثبت می کند)
تمامی داروهای مصرفی طبق روال استفاده شوند و نیاز به هیچگونه تغییر در روند مصرف دارو نمی باشد.
ذکر این نکته ضروری است که فعالیت های روزانه مثل قبل ادامه یابد .
توجه داشته باشید، تا زمانی که دستگاه به بدن شما نصب است به هیچ عنوان خیس نشود و در معرض آب قرار نگیرد (دستگاه ضد آب نیست)

در زمانی که دستگاه شروع به ثبت فشار شما می کند ترجیحا باید حالت ساکن داشته باشید.
در واقع دست شما حرکت نداشته باشد/ بایستید/بنشینید و صحبت نکنید.
کاف بسته شده به بازوی شما به هیچ عنوان باز نشود.
به هیچ کدام از دکمه های دستگاه دست نزنید.
به هیچ عنوان سیمی که به دستگاه متصل است را جدا نکنید .
در هنگام خواب به هیچ عنوان کاف را از دست جدا نکنید و فقط کیف هولتر را از دور گردن درآورده و کنار خود بگذارید.

نحوه خاموش کردن هولتر 

هولتر فشار شارژی:

بلافاصله پس از شنیدن صدای بوق 3 ثانیه دکمه قرمز را نگه داشته تا خاموش شود .
لطفا سیم و شارژر دستگاه را حتما به کلینیک تحویل دهید.

هولتر فشار باتری:
دستگاه را از کیف محافظ خارج کرده از پشت (جای باتری دکمه را به حالت offقرار دهید) .
در آخر چسب کاف را از دست خود باز کرده و دستگاه را کامل از خود جدا کنید.
این نکته را در نظر داشته باشید اول از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل کرده سپس کاف را جدا نمائید.
هنگامی که هیچ چراغی روشن و یا نوشته ای روی نمایشگر دستگاه نبود یعنی دستگاه کامل خاموش می باشد .