هولتر نوار قلب


توصیه های لازم در خصوص هولتر نوار قلب

با توجه به توصیه دکتر برادران جهت انجام هولتر نوار قلب، لطفا به نکات و توضیحات زیر توجه فرمائید :

توضیحات دستگاه 

همانطور که اطلاع دارید در طی 24 ساعت دستگاه بر روی قفسه سینه شما نصب می شود، تا در این ساعات ضربان قلب شما ثبت شود .
به لیدهای چسبیده به پوست خود دست نزنید.
تمامی داروهای مصرفی طبق روال استفاده شوند و نیاز به هیچگونه تغییر در روند مصرف دارو نمی باشد .
فعالیت های روزانه را مثل قبل ادامه دهید .
تا زمانی که دستگاه به بدن شما نصب است به هیچ عنوان خیس نشود و در معرض آب قرار نگیرد (دستگاه ضد آب نیست)
طی این 24 ساعت ترجیحا در مکان خنک قرار داشته باشید(جهت جلوگیری از کنده شدن لیدها در اثر تعریق بدن.
به هیچکدام از دکمه های دستگاه دست نزنید(خصوصا هنگام خواب)
دستگاه به صرت خودکار ضربان را ثبت میکند و نیاز به کار خاصی نیست.
گاهی دستگاه بوق می زند که جای نگرانی نیست اما اگر ممتد بود یکی از لیدها شل شده و باید سفت شود .

نحوه خاموش کردن دستگاه 

بعد از اتمام دوره 24 ساعته کار دستگاه به صورت خودکار تمام می شود . و نیازی به خاموش کردن و فشار دادن دکمه زرد نیست .
چسب ها را از بدن و سپس از دستگاه جدا کنید و در آخر دستگاه را به کلینیک تحویل دهید.

دریافت نوبت آنلاین